Секретар суду

 • Забезпечення заповнення обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу суду, повне внесення інформації про учасників, здійснення розподілу судової справи.
 • Забезпечення контролю щодо оплати судового збору із зарахуванням його до державного бюджету та виконання судових рішень.
 • Забезпечення ведення прийому громадян, видача копій процесуальних документів учасникам справ за заявами, своєчасне виконання запитів на отримання інформації, подань про повернення судового збору та інших клопотань.
 • Забезпечення видачі справ для ознайомлення учасникам судових процесів, що знаходяться в канцеляріях суду.
 • Забезпечення обліку та зберігання речових доказів по всім категоріям справ.
 • Забезпечення направлення справ за підсудністю до інших судів та експертних установ.
 • Забезпечення прийому справ до канцелярії суду після їх розгляду суддею, організація відповідального зберігання справ в канцелярії суду,
 • Забезпечення передачі справ визначеному складу судді, судді після здійснення розподілу автоматизовано. Системою документообігу суду.
 • За потреби здійснення аналізу статистичних даних про розгляд справ певної категорії, виконання звірок з органами державними влади, надання відомостей.
 • Здійснення підготовки справ та їх передача на зберігання до архіву суду, виконання інших доручень керівника апарату суду.
 • Переглянути вакансію детальніше →